Do nhu cầu vốn đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng, trong khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, cuối năm 2001, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh (CII) được thành lập với ba lần thành lập. các cổ đông bao gồm Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh (HFIU), hiện được gọi là Công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty thương mại và dịch vụ sản xuất thanh niên tự nguyện thành phố Hồ Chí Minh (VYC) và Hồ Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Chí Minh (INVFU).

Là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình của một công ty cổ phần đại chúng, sự ra đời của CII đã góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa cho đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động cho trung và dài hạn – vốn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi của người dân và tất cả các thành phần kinh tế khác.

Để mở rộng khả năng huy động vốn, vào ngày 18 tháng 5 năm 2006, CII đã niêm yết 30 triệu cổ phiếu lần đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Là một công ty hàng đầu trong việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán để đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cổ phiếu của công ty đã được chọn vào rổ cổ phiếu 30 hàng đầu của nhà đầu tư với vốn hóa lớn nhất trên thị trường.

Căn hộ The River
Căn hộ The River

Năm 2011, công ty đã phát hành thành công 40 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs, đánh dấu một mốc phát triển mới cho CII trong việc huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân ở nước ngoài.

Năm 2012 chứng kiến ​​một cột mốc đáng chú ý khác của CII, đó là sự hợp tác của nhà đầu tư chiến lược Ayala Corporation, người đã chính thức trở thành một trong những cổ đông lớn của công ty, góp phần thực hiện chiến lược phát triển hệ thống quản trị quốc tế.

Tìm hiểu về Nút cổ đông sáng lập -> Chuyển sang trang Cổ đông sáng lập

HẠN CHẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bước vào năm 2013, với tốc độ tăng trưởng cao và một loạt các dự án đầu tư được thực hiện, mô hình quản trị ban đầu không còn phù hợp, CII quyết định thực hiện quá trình tái cấu trúc tài chính. Đến nay, công ty đang tham gia vào vốn điều lệ của 17 công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 9 trong số đó là các công ty con. Tổng số vốn góp cho các công ty này là gần 3.000 tỷ đồng. Với số tiền này, vốn của công ty này đã huy động thành công số vốn lớn hơn nhiều lần so với số vốn này từ thị trường tài chính để đầu tư vào các dự án dưới nhiều hình thức như phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, vay ngân hàng. Tổng vốn đầu tư sẽ triển khai trong vài năm tới dự kiến ​​sẽ lên tới 20.000 tỷ đồng.

Sau hơn 14 năm hoạt động, Công ty đã trở thành một nhà đầu tư có năng lực tài chính và uy tín trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm đường giao thông và cầu, cơ sở hạ tầng dân cư, cơ sở hạ tầng công nghiệp, sản xuất và cung cấp nước ngọt, dịch vụ đường bộ.

Tìm hiểu thêm về quy trình tái cấu trúc công ty -> Chuyển đến phần Quy trình tái cấu trúc công ty trong trang Định hướng phát triển.